Newest

190,000 đ
SKU:
4901330740672

Thông tin chung

Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Cho trẻ trên 1 tuổi
In stock
+

445,000 đ
SKU:
4902705005600

Thông tin chung

Hạn sử dụng:
15-10-2020
Quy cách:
hộp
Quy cách thùng:
8
Thương hiệu:
Meiji
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Từ 1-3 tuổi
In stock
+

Minimum quantity for "Sữa Meiji Nhật Bản 800g cho bé 1-3 tuổi" is 4.


525,000 đ
SKU:
4902705116542

Thông tin chung

Quy cách:
hộp
Quy cách thùng:
8
Thương hiệu:
Meiji
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Từ 0-12 tháng tuổi
In stock
+

Minimum quantity for "Sữa Meiji Nhật Bản 800g cho bé 0-1 tuổi" is 1.


550,000 đ
SKU:
4902705119123

Thông tin chung

Quy cách:
hộp
Quy cách thùng:
8
Thương hiệu:
Meiji
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Từ 0-12 tháng tuổi
In stock
+

Minimum quantity for "Sữa Meiji Nhật Bản ( 27g*24 thanh) cho bé 0 -1 tuổi" is 1.


85,000 đ
SKU:
4902590852181

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
10
Thương hiệu:
Ajinomoto
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+

60,000 đ
SKU:
4901313194973

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
12
Thương hiệu:
Haihain
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
trên 7 tháng
In stock
+

60,000 đ
SKU:
4901313194980

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
12
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
trên 7 tháng
In stock
+

60,000 đ
SKU:
4901001117031

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
80
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
trên 5 tháng
In stock
+

78,000 đ
SKU:
4904561032806

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
60
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+

85,000 đ
SKU:
4903050100781

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
12
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
trên 6 tháng
In stock
+

65,000 đ
SKU:
4902888200014

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
40
Thương hiệu:
morinaga
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
trên 7 tháng
In stock
+

200,000 đ
SKU:
4901001194186

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
12
Thương hiệu:
Ajinomoto
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+

85,000 đ
SKU:
4901301258434

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Thương hiệu:
Kao
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Từ sơ sinh
In stock
+

48,000 đ
SKU:
4571157255651

Thông tin chung

Thương hiệu:
Orihiro
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+

90,000 đ
SKU:
4904561031342

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
25
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+

85,000 đ
SKU:
4901301258427

Thông số kỹ thuật

Chất liệu:
Polyetylen, polypropylene, polyester

Thông tin chung

Quy cách:
Gói/bịch
Quy cách thùng:
12
Thương hiệu:
Kao
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+

70,000 đ
SKU:
4901005102996

Thông tin chung

Thương hiệu:
Glico
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Từ 9-36 tháng tuổi
In stock
+

75,000 đ
SKU:
4901001117062

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
20
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
trên 5 tháng
In stock
+

85,000 đ
SKU:
4901588230635

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
12
Thương hiệu:
Wakodo
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Cho trẻ trên 1 tuổi
In stock
+

In stock
+

110,000 đ
SKU:
4902430689724

Thông tin chung

Thương hiệu:
P&G
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+

520,000 đ
SKU:
8801157117984

Thông tin chung

Quy cách:
hộp
Quy cách thùng:
6
Thương hiệu:
ILdong
Xuất xứ:
Hàn Quốc
Độ tuổi:
Cho trẻ trên 1 tuổi
In stock
+

Minimum quantity for "Sữa bò Hikid vị vani 600g Hàn Quốc" is 3.


85,000 đ
SKU:
4901588230840

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
12
Thương hiệu:
Wakodo
Xuất xứ:
Nhật Bản
Độ tuổi:
Cho trẻ trên 1 tuổi
In stock
+

365,000 đ
SKU:
4901301320117

Thông tin chung

Quy cách:
thùng
Quy cách thùng:
2
Xuất xứ:
Nhật Bản
In stock
+
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16