1800.0024
Công ty cổ phần trực tuyến Phụ nữ 24h là đơn vị trực tiếp phân phối các sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực mẹ và bé, làm đẹp, hóa mỹ phẩm. Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm các sản phẩm cao cấp ngày càng nhiều của khách hàng, chúng tôi mở rộng kênh bán buôn online.

Khách hàng muốn mua buôn xin vui lòng đăng ký theo mẫu sau: